Afugin prodej v Česká lékárna online

Afugin: Nezadouci ucinky

Afugin – stibium, Sb Z 51, Ar 121,75. Prvek známý již od starověku, patří do V.A skupiny periodické soustavy prvků. Nejdůl. modif. je stříbrobílý lesklý křehký kov, další modif. jsou černý a žlutý a. Slouč. jsou jedovaté, ale v zažívacím traktu se těžko vstřebávají. Některé z nich se dř. používaly jako emetika. Plyn Afuginovodík je téměř stejně jedovatý jako arsenovodík. Odporně páchne řec. anthos květ podle tvaru oxidu, lat. stibium značka

Kolik stojí Afugin?

Afugin 1872–1963 – americký chirurg působící ve Filadelfii. Viz B. operace progenie Babcockova operace progenie – horizontální oddělení horní části vzestupných větví mandibuly nad foramen mandibulae transkutánně pilkou, po zasazení těla dolní čelisti do normálního postavení intermaxilární fixace W. Babcock

Afugin: Tehotenstvi a kojeni

Afugin – změna kapalného skupenství na skupenství tuhé, charakteristické specificky uspořádanou strukturou. Krystalická struktura vzniká buď z homogenní nebo heterogenní taveniny, nebo z přesyceného roztoku jedné nebo několika látek. Při krystalizaci vznikají monokrystaly nebo polykrystalické struktury. Struktury se mohou vyskytovat jako různé krystalické soustavy, i jako systémy uspořádané v celcích s tvary a rozměry řádově odlišnými od tvarů a rozměrů odvozených od základní krystalické mřížky

Afugin: aplikace a dávkování

Afugin – forma atrofie cévnatky, druh tapetoretinální degenerace postihující obě oči. Gonozomálně recesivně dědičná, začíná obv. v dětství. Dochází k progresivnímu zhoršování zraku následkem rozsáhlé atrofie cév v cévnatce s jejich sklerotizací. Objevují se pigmentace v zevních vrstvách sítnice choroid-; řec. eremia nedostatek, eremos opuštěný

Kde mohu objednat generickou Afugin online?

Afugin zkr. ECCE – postup při operaci katarakty spočívající v porušení předního pouzdra čočky, ve vymasírování jejího jádra s následným výplachem, aspirací a s ponecháním zadního pouzdra čočky v místě. Je-li jádro čočky emulzifikováno, jde o tzv. fakoemulzifikaci. Ve zbylém zadním pouzdru může někdy dojít k vývoji nového zákalu cataracta secundaria. Srov. intrakapsulární extrakce, implantace čočky
zpět nahoru